<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>中國帝王陵

出版日期:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>1996
其他著者:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>
出版者:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>
集叢名:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>
標題:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>
關鍵字:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>
版本:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>中英文版.;北京;北京大學出版社;1片光牒
附註:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>
簡介:
<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>本集介紹中國各地從原始社會至清朝間的十五個著名陵寢, 共收集了近2000張由中國文物交流中心提供的珍貴照片. 計有朝代,地理,皇帝和陵墓四種檢索方式. 亦可根據每個陵墓的不同情況,分別從建築,風水,文物等角度瞭解之
索書號:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>(DO) 797.82 5060
條碼:<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>1934966
播放次數 : 61
您所在的IP : 54.236.62.49